Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2018-02-08

2018-02-08

Anslag/Bevis

Organ: Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum: 2018-02-08 § 5

Datum för anslags uppsättande: 2018-02-08

Datum för anslags nedtagande: 2018-03-02

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2018-02-08

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan