Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2018-01-11

2018-01-12

Anslag/Bevis

Organ: Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Sammanträdesdatum: 2018-01-11 §§ 1-4

Datum för anslags uppsättande: 2018-01-12

Datum för anslags nedtagande: 2018-02-05

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2018-01-11

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan