Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2018-02-01

2018-02-07

Anslag/Bevis

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2018-02-01 §§ 1-26

Datum för anslags uppsättande: 2018-02-07

Datum för anslags nedtagande: 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige den 1 februari 2018

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan