Sammanträdesprotokoll från familjerättsnämnden 2018-02-05

2018-02-12

Anslag/Bevis

Organ: Familjerättsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-05 §§ 1-7

Datum för anslags uppsättande: 2018-02-12

Datum för anslags nedtagande: 2018-03-06

Förvaringsplats för protokollet: familjerättsnämnden, Upplands Väsby kommun

Sammanträdesprotokoll från familjerättsnämnden 2018-02-05

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan