Sammanträdesprotokoll från bygg- och trafiknämndens arbetsutskott 2018-06-05

2018-06-13

Anslag/Bevis

Organ: Bygg- och trafiknämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-06-05 §§ 27-37

Datum för uppsättande: 2018-06-13

Datum för nedtagande: 2018-07-05

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Protokoll från bygg- och trafiknämndens arbetsutskott 2018-06-05

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan