Sammanträdesprotokoll från äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-06-11

2018-06-13

Anslag/Bevis

Organ: Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-06-11 §§ 57-67

Datum för anslags uppsättande: 2018-06-12

Datum för anslags nedtagande: 2018-07-06

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan