Sammanträdesprotokoll från äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-03-12

2018-03-13

Anslag/Bevis

Organ: Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-03-12

Datum för anslags uppsättande: 2018-03-13

Datum för anslags nedtagande: 2018-04-04

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Märsta

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan