Sammanträdesprotokoll från äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-02-12

2018-02-13

Organ: Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 §§ 11-18

Datum för anslags uppsättande: 2018-02-13

Datum för anslags nedtagande: 2018-03-08

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan