Sammanträdesprotokoll från äldre- och omsorgsnämnden 2018-02-22

2018-03-09

Anslag/Bevis

Organ: Äldre- och omsorgsnämndne

Sammanträdesdatum: 2018-02-22

Datum för anslags uppsättande: 2018-03-07

Datum för anslags nedtagande: 2018-04-03

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Märsta

Sammanträdesprotokoll 2018-02-22

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan