Sammanträdesprotokoll från Norrvattens förbundsfullmäktige 2018-02-21

2018-03-13

Anslag/Bevis

Organ: Norrvattens förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2018-02-21 §§ 1-15

Datum för anslags uppsättande: 2018-03-13

Datum för anslags nedtagande: 2018-04-06

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Sammanträdesprotokoll från Norrvattens förbundsfullmäktige den 21 februari 2018

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan