Sammanträdesprotokoll från överförmyndarnämnden 2017-12-14

2018-01-04

Anslag/Bevis

Organ: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 2017-12-14 § 159

Datum för anslags uppsättande: 2017-12-18

Datum för anslags nedtagande: 2018-01-08

Förvaringsplats för protokollet: Sollentuna kommun

Sammanträdesprotokoll från överförmyndarnämnden 2017-12-1

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan