Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-06-12

2018-06-13

Anslag/Bevis

Organ: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-12, § 34- § 40

Datum för anslags uppsättande: 2018-06-13

Datum för anslags nedtagande: 2018-07-15

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

Sammanträdesprotokoll från miljö- och hälsoskyddsnämnden 12 juni 2018 

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan