Sammanträdesprotokoll från individ- och familjeomsorgsnämnden 2018-07-10

2018-07-11

Anslag/Bevis

Organ: Individ- och familjeomsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-07-10 (§ 295- §297 omedelbar justering)

Datum för anslags uppsättande: 2018-07-11

Datum för anslags nedtagande: 2018-08-04

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan