Sammanträdesprotokoll från individ- och familjeomsorgsnämnden 2018-01-08

2018-01-10

Anslag/Bevis

Organ: Individ- och familjeomsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-01-08, §1-§4 och §6-§11

Datum för anslags uppsättande: 2018-01-10

Datum för anslags nedtagande: 2018-02-02

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan