Sammanträdesprotokoll från individ- och familjeomsorgsnämnden 2018-01-08

2018-01-09

Anslag/Bevis

Organ: Individ- och familjeomsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-01-08, §5 (omedelbar justering)

Datum för anslags uppsättande: 2018-01-09

Datum för anslags nedtagande: 2018-01-31

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Märsta

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan