Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan, liten skola med en stor uppgift.

hand med pennaGymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola. Utbildningen är 4-årig med 3600 timmars undervisningstid. Gymnasiesärskolan erbjuder nationella program och individuella program. De nationella programmen är främst inriktade på yrkesförberedelser.

Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar vars skolplikt har upphört och som har gått i grundsärskolan eller som inte kan gå i gymnasieskolan därför att de har en utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar utbildningen i gymnasieskolan.

Gymnasiesärskolan på Arlandagymnasiet

Här på Arlandagymnasiet samverkar gymnasiesärskolan med gymnasiet och har tillgång till alla resurser som finns på Arlandagymnasiet. Vi är den lilla skolan inkluderad i den stora skolan. Här blir varje elev sedd och bekräftad för den hon eller han är varje dag.

På Arlandagymnasiets gymnasiesärskola finns från hösten 2013 programmet för administration, handel och varuhantering; programmet för fordonsvård och godshantering samt programmet för hotell, restaurang och bageri.

Hos oss finns också individuella programmen, som riktar sig till elever som inte har förutsättningar att klara kunskapskraven på ett nationellt program.  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Kontaktinformation

 

Dokumentbank Gymnasiesärskolan