Jobba på Sigtuna kommun

 

Lediga tjänster i Sigtuna kommun
Tjänster via Offentliga jobb Sista ans. datum
S:ta Gertrud söker lärare till år 3 2017-12-15
S:ta Gertrud söker lärare år 1 2017-12-15
Förskollärare och barnskötare till BSY - förskolor 2017-12-15
Modersmålslärare i grundskolan spanska 2017-12-17
Bygglovschef 2017-12-17
Ledsagare och Avlösare 2017-12-18
Sjuksköterska, äldreomsorg och -vård/geriatrik 2017-12-22
Fysioterapeut/ Sjukgymnast inom äldreomsorgen 2017-12-27
Modersmålslärare i grundskolan albanska 2017-12-29
Modersmålslärare i grundskolan rumänska 2017-12-29
Modersmålslärare i nederländska - Grundskolan 2017-12-29
Arbetsterapeut inom äldreomsorgen 2017-12-29
Familjebehandlare 2017-12-31
Familjehemssekreterare 2017-12-31
Nämndsekreterare till kanslienheten, kommunledningskontoret 2017-12-31
Fritidspedagog/Lärare fritidshem Sätunaskolan 2017-12-31
Timvikarier äldreomsorgen och omsorgen för funktionsnedsatta 2017-12-31
Grundskollärare åk 4-6 Sätunaskolan 2017-12-31
Lärare F-3 Sätunaskolan 2017-12-31
Elevassistenter till gymnasiesärskolan 2017-12-31
Ekonomilärare som ger eleverna luft under vingarna 2018-01-07
Lärare F-6 Steningehöjdens skola 2018-01-07
Gymnasielärare i engelska och historia som ger eleverna luft under vingarna 2018-01-07
Lärare i fritidshem till Råbergsskolan 2018-01-08
Förskollärare till Nyborgen 2018-01-08
Barnskötare till Nyborgen 2018-01-08
Speciallärare 2018-01-08
Undersköterska 2018-01-08
Förstelärare till Tingvallaskolan 2018-01-08
Handledare till servicegrupp i Daglig verksamhet LSS 2018-01-14
Upphandlare 2018-01-21
Kontaktperson 2018-01-26
Gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och historia. 2018-01-31
Grundskollärare 4-6 Skepptuna skola 2018-02-09
Timvikarier och sommarvikarier 2018 till hemtjänst. 2018-02-28
Synpunkter & felanmälan