Grundskolor A-Ö

I Sigtuna kommun, arbetar vi sedan länge med det livslånga lärandet en process som börjar redan hos det lilla barnet och löper vidare som en röd tråd i verksamheterna, från förskolan upp i grundskolan.

I en gemensam samsyn om mål och riktlinjer, för verksamheterna, har våra politiker enats om ett skolutvecklingsporgram: "Sigtuna kommuns skolor ska vara de bästa i Sverige".  

Utdrag ur Skolutvecklingsprogrammet:

.

  • Alla barn och elever når högre resultat, utvecklar kunskaper, lärande, förmågor och färdigheter
  • Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero
  • Engagerade medarbetare med rätt kompetens 


Ytterligare information

Skolutvecklingsprogrammet i sin helhet, finner du i länk till höger. Här finns också en länk till andra styrdokument för kommunens förskolor och skolor.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation