Grundskolor A-Ö

I Sigtuna kommun, arbetar vi sedan länge med det livslånga lärandet en process som börjar redan hos det lilla barnet och löper vidare som en röd tråd i verksamheterna, från förskolan upp i grundskolan.

I en gemensam samsyn om mål och riktlinjer, för verksamheterna, har våra politiker enats om ett skolutvecklingsporgram: "Framtidens skola i Sigtuna kommun".  

Utdrag ur Skolutvecklingsprogrammet:

  • Alla elever ska stimuleras att nå, eller överträffa, sinakunskapsmål i alla ämnen, utifrån höga förväntningar och egna individuella möjligheter.
  •  Alla elever i Sigtuna kommun ska må bra, har rätt till inflytande och uppmuntras vara delaktiga i sin skolsituation.

 

Ytterligare information

Skolutvecklingsprogrammet, i sin helhet, finner du till höger. Här finns också en länk till andra styrdokument för kommunens förskolor och skolor.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation